Cooperatieve Huisartsenvereniging Gelders Rivierenland

Wie zijn wij?

Mw. R. Ramaker (Ruth), voorzitter
Dhr. T.H. (Timo) van der Wösten, secretaris
Dhr. J.J.F. Sündermann (Jelle), penningmeester
Dhr. G.M.F.M. van Herwaarden (Gijsbert), bestuurslid

Wat doen wij?

  • Afstemming

De CHV voert namens de huisartsen uit de regio gesprekken met zorgverleners en zorgorganisaties in de regio. Ze zorgt voor informatie-uitwisseling en afstemming.

  • Ziekenhuis Rivierenland

De CHV heeft regelmatig overleg met verschillende afvaardigingen van het Ziekenhuis Rivierenland, waaronder het medisch stafbestuur.

  • Projecten

De CHV is betrokken bij diverse projecten die voor de regio Rivierenland van belang zijn, onder andere: - De zwangere centraal - Crisiscoördinator - POP-poli - Voorbehouden handelingen

  • Ad hoc

De CHV speelt in op actuele thema's.

© 2019 | Gelders Rivierenland